از اقای سبحانی و


محسنی چه انتظاری


دارید

 

دوستان گرامی ، اگرشما نماینده سبزواروشهرستانهای اطراف بودید واقعا چه می کردید؟؟از نمایندگان حال چه انتظاری دارید؟ از کدام نهادها وادارات گلایه دارید وچرا؟؟؟ مشکلات مردم واقعا چیست؟؟! پیشنهاد شما درخصوص حل مشکلات چگونه است؟؟!

 

خواهمشنداست که همکاری کرده تا بتوانیم به یک جمع بندی برسیم و ازنمایندگان عزیزهم بخواهیم که با حضور درهمین تالاردرخصوص نظرات شما مشارکت کنند .

 

با امیدبه اینکه همراه به نمایندگان عزیزدر جهت حل مشکلات مردم ورضایت خداوند واقع شویم

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 تیر 1391    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()