چنددرصد روسای ادارات ، مسئولین، شوراها، وروسای تشکل های ادارات سبزوار، جوین ، جغتای ، خوشاب، وداورزن وششتمد معتادند.جوین مشت است دربرابرخروار.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1391    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سودجویی ها با شگردجدید دراموزش وپرورش شهرستان جوین(كاردانش امام رضای نقاب) اززبان یك معلم مطلع!!!!!

سودجویی های جدید با شگردهای نو!!!درمحل هنرستان كاردانش نقاب

اززبان علوی ......علوی با بیش از بیست سال سابقه كارو محاسن سفید، ازتبانی ها و سودجویی ها كه از محل نام وكار او انجام شده است به شدت گلایه دارد!!!
این دبیر كه درشاخه های فنی تلاش می كند عنوان می نماید كه ، من در كاردانش نقاب مشغول كاربودم ولی متوجه شدم كه ازمحل ابلاغها، وجابجایی ساعات ، بدون اطلاع خودم ، تعدادی سوء استفاده كرده و برای خودشان اضافه كاری تهیه نموده كه احتمالا پولش را هم دریافت كرده اند!!!!!!!،این ماجرا دراول سال سال تحصیلی جدید چهره كریه خودرا بیشترنشان داد.
علوی می گوید كه اینجانب را اگرفرصت دهند ظرف 24ساعت، مشخص خواهم كرد كه تعدادی برای جیب خود بنام افراد دیگر وبا شگردهای خاصی كه دارند پول نامشروع درومی كنند!! كه نمونه بارزان من هستم ، چه بسا كه درسایر نقاط نیز چنین اتفاقاتی می افتدو كسی هم متوجه نمی شود.(چون ظاهرش را درست می كنند وهیچ كارشناسی هم نمی تواند ریشه ان را دریابد مگرانكه كسی كه خود دراین شگردهمكاری كرده ویا براو مسجل شده است مثل اینجانب به اگاهی برسد !!!!!!!!!!!). البته مشكل بزرگتراینست كه  اگر كسی هم متوجه باشدسعی می كند كه مستتركننده باشد تا درمزایای خودشان و احتمالا موقعیت موجودشان دچارخسران نشوند، ضعف های اینگونه افراد هم مشكل دیگری است كه می تواند به استتارتخلفات كمك كند!!!
علوی می گوید:من نه كامپیوتر بلد هستم ونه برق ..... ونه .....درصورتی كه كسی با این مسائل ساختگی توانسته است بنام ا؟؟؟!؟! اضافه كاری بگیرد......
علوی می گوید تا زمانی كه ساكت بودم ، حرفی نبود!!!وزمانی كه علت این ماجرا را پرسیدم ،رییس هنرستان كاردانش نقاب (فتحی )علیه اینجانب غضب كردند .اگرحرفی نمی زدم عزیزبودم !!؟؟ولی زمانیكه معترض شدم اقای فحتی و تعدادی دیگر به بهانه اینكه من دیگرپیرشده ام و حتی پاپوشهای ساختگی !!!ازاداره تقاضا كردند كه مرا از هنرستان كاردانش به جای دیگر منتقل كنند كه همین طورهم شد!!!!!كم كم متوجه شدم كه باید سكوت كنم!!!!؟
علوی می گوید كه !!!!!!ا اینجانب را خودی خودشان حساب كرده !!!!اینگونه اقدامات غیرقانونی را انجام داده اند!!!!!وفكركرده اند كه كسی متوجه نمی شود حتی خودم!!؟ واگرمتوجه هم شوم انها انقدر زور وقدرت دارند كه مرا ساكت كنند!!؟؟

ایشان شكوه های دیگری هم دارند .!!!!! امیدوار است كه مسئولین بتوانند ریشه اینگونه مفاسد را شناسایی كنند.

علوی خاطرنشان می كند كه این موضوع را به حراست و بازرسی و ریاست اداره اموزش وپرورش شهرستان جوین اطلاع داده است . وامیدواراست كه انها بتوانند مشكلات را حل وفصل كنند.


این مطلب هم بخاطرتوجه مسئولین محترم اداره به مسائل مالی دربرخی ازمدارس و مفاسد احتمالی ......دیگر!!!!!؟؟؟و پنهان!!!نگاشته شد. تاییدویا عدم تایید گفته های علوی با این وبسایت نمی باشدو بررسی ها ی جدی را می طلبددرصورتی كه اموزش وپرورش ویا مدیرهنرستان


كاردانش پاسخی داشته باشند درذیل همین موضوعدرج خواهدشد

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فرماندارجوین هرروز، بیش ازدیروز مردم را دچارزحمت می کند!!سکوت او دربرابر تبانی ها، پارتی بازها، وبیت المالخواری ها!!؟؟؟

فرماندارجوین ، که یک کارمند ساده ثبت احوال بوده وموت نویسی می کرده، تعدادی مانند محمدعلی شمس ابادی که خوشبخانه فرمانداراورا خبرچین وفضول خطاب می کند(درجلسه معارفه فرماندهی نیروی انتظامی ) بخاطر ضعف هایی که خودشان دارندو دوست ندارند که فرماندارمثلا بدهکاریش را به شهرداری ، روی میز بکشاند ، اقدام به چاپلوسی درنزد فرماندارمی کنند !!!!!
فرمانداری که علنا ظلم ، تبانی، سرقت از بیت المال، سوء استفاده، وبربادرفتن حق بیت المال را میبیندولی یاسکوت که مفهوم همکاری را به ذهن تقریب می کند!!! فرمانداری که می داند مردم بیچاره حتی راهشان گرفته می شود، مردم بیجاره که می دانند فرماندار چه ها که نمی کند!!ولی چه کنند!!؟؟؟ حال ایشان قدرت دارد وقدرتشان هم ناشی از همه این چاپلوسی هاست ، او درک کرد ه که همه راخفه کرده، وبرای این کارازهمه ابزارهای امنیتی وسیاسی واجتماعی بهره برده، وحتی شریک نشراکاذیب هم شده !!!! اره این گونه خبرنگاران چاپلوس سعی دارند که فروزان را قدیس کنند، مگر قراراست که زن وبچه او با یک هواپیمای شخصی داشته باشند!!؟؟ همگان هم اذعان دارند که هرروز حضورایشان سمی است برای شهر،تمام وقتش را صرف کارهای دیگرمی کند!نگارنده هم ازنوشتنش مشخص هست که ماسمالی می کند

قسمتی از چاپلوسی این خبرنگار را درذیل بخوانید
فرمانداری که همگان اذعان دارند تمام وقت وزندگی خود را حتی تعطیلات خود را وقف منطقه نموده است.بطوری که نگارنده همین هفته شاهد بودم که خانواده ایشان با قطار عازم مشهد بودند و خود ایشان در منطقه هستند تا یک جمعه را نیز در خدمت به منطقه غنیمت شمارند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سیدابادی،صنعت سازجوین بود وجغتای !!!محسنی وبروغنی هم برای سبزوار، داورزن،ششتمد کاری می کردند!!؟؟

سلام دوستان عزیز سبزواری، جوینی، جغتایی، خوشابی

 

امیداست ، که به مسائل واقع بینانه نگریسته شود. حال که دیگر سیدابادی با تاسف تمام ، رد صلاحیت شد، پس مطالب من دیگر برای چاپلوسی وخود نمایی نخواهد بود. همه از کسانی که قدرت دارند حمایت می کنند تابه نان ونوایی برسند ولی من درپی حقیقتم.

تا جایی که من یاددارم، درزمان باغانی و سیدابادی ، مهمترین پروژه های سبزوار(زمانی که جوین بخش سبزواربود) ومناطق دیگر تعریف شد ویا کلنگ زنی و یا بهره برداری .........

جوانان سبزوار، دفت داشته باشند که اکنون درشرکت جمکو و فولاد وحتی ادارات جوین ، بیشترین حضور از ان اهالی سبزواراست، پس استقرارانها را دریک منطقه به حساب نماینده و یا حمایت از یک منطقه قلمداد نکنید.

جوین به لحاظ قرارگرفتن ، درکناردردو رشته راه اهن سراسری و همچنین منابع اب زیرزمینی فراوان قرارداردوجغتای وخوشاب نیز درهمین محورهستند، اکثرصنایع نیز به خاطرهمین موضوع وتسهیل در جابجایی کالاهایشان ترجیح می دهند که هزینه کمتری راانجام دهند.درعین حال من معتقدم که ای کاش ، نمایندگان حال مانند سیدابادی ،میتوانستند صنایع بزرگی چون الومینیوم را درداورزن(که جوین نیست) ویا تراکتورسازی و مباحث دیگر را حتی در بخشهای وشهرهای دیگر پیگیری کنند تا فشاربیکاری کمترشود.

ولی چهارسال حضور این دوستان را با زمان سیدابادی مقایسه می کنیم ، درشهرستان جغتای کارخانه سیمان و فرکروم و درجوین کارخانه فولاد و ارتقاء جمکو، شهرصنعتی جوین وجغتای، گاز جوین وجغتای، ارتقاء جوین وجغتای، نیروگاه سبزوار، راه سازی گسترده و ........به فرجام رسید وحال بسیاری از جوانان سبزوار ، جوین وجغتای، وحتی بخشهای دیگر که اینجانب انها را می شناسم دراین مراکزصنعتی مشغول هستند.

جوین وجغتای وخوشاب علارغم ارتقاء وحضور فرماندار، هنوز مانند گذشته بوده وتفاوتی با بخشداری ندارد، حتی درزمان بخشداری جوین پارتی بازی ، تبانی ،حفاظت از بیت المال، سودجویی تعدادی از مسئولین به این شدت نبود، ومتاسفانه نمایندگان نه تنها برای این معظلات کاری نکردند ، بلکه به راحتی از کناران عبورکردند.

ای کاش بازهم صنعتی درجوین ، درجغتای ، درداورزن، در خوشاب، وخود سبزوارانجام می شد ومحقق می شد تا لااقل تعدادی ازهموطنان شما بکارگیری می شدند، ازکجا مشخص که شما هم یک کارمندانها نبودید.(اتوبوسهای فراوانی که ازسبزوار هرروز کارگران فراوانی رابه جوین می  اورند،شاید شما هم باافزایش صنعت دراین اتوبوسها جای می گرفتید؟؟؟؟)

پنداریم که سیدابادی به خاطر جوین این همه صنایع و پروژهای مهم راافرید که حال تعدادی ازدوستان صاحب منصب پز ان را می دهند، خوب نمایندگان حال نیز برای مناطق خودبه اندازه سیدابادی صنعت ایجادمی کردند!!؟؟حال که یگر قدرت دولت ومجلس وامکانات کشوردراختیاراین گروه بود، ودیگربزرگیانی نبود که مخالفت داشته باشد!!!!؟؟این دونماینده که باهم همدل بودند !!!پس چه شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جوین وجغتای علارغم ارتقاء وگذشت نزدیک به چهارسال ،وحضور دونماینده همدل هنوزراهی که هرروزه چندین قربانی جوان نداشته باشد، خانواده ای را عزادارنکند وجود ندارد!؟؟

چون از سایرشهرها وبخشها اطلاع ندارم چیزی ننوشتم، ولی یقین دارم که شهرسبزوار وشهرداورزن، وششتمد می توانند اوج پیداکنند!!؟؟ جوین وجغتای هم استعداد هرصنعتی را دارند ، ولی مسئولینی می طلبد که جسورانه  حق مردم این دیاررا محقق کند.که متاسفانه............!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خودقضاوت کنید.............

پیشنهاد::: دانش اموختگان ، فرهنگیان، وجوانان وبازاریان ، همه شهرستانهای اطراف سبزوار وخودسبزوار به وحدت نظربرسندتا چهره هایی که گذشته انها ثابت می کند که جسارت لازم را برای انجام امورندارند کنارباشند وهمه روی دوگزینه که می توانند حق سبزوار را بگیرند به مردم معرفی شوند، فرقی نخواهدداشت که سبزوارباشد، یا خوشابی یا داورزنی ویا جوینی .......مهم اینست که اگر تاکنون پستی داشته ایا توانسته از محل همان قدرت فعلی اش برای این دیارکاری کرده باشد؟؟؟!؟!


اگر این نشست دوستانه ازهربخش وشهردریک نقطه انجام شود،به تنویرافکارانجامیده ومردم با اطلاعات بیشتری انتخاب خواهندکرد.منظورم نشست صاحب منصبان وقدرت مداران نیست ،بلکه گروهی از توده مردم .

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

حکم اباد:شهری که شهرنشد!!؟؟نمایندگان پرمدعا ومسئولین محلی ناتوان !!؟؟؟؟

حکم اباد،شهری که شهردارندارد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

حکم اباد ، نیز درزمان ارتقاء جوین به شهرستان ، به بخش تبدیل شد. ازان پس مردم این دیار امید بستند به اینکه بخشداری خواهدامدو مشکلات رتق وفتق خواهدشد.

ولی علارغم شعارهای جالب وزیبای مسئولین این شهرستان (فرمانداروبخشدارو.....) تحولی دراین بخش دیده نمی شود ، البته کارهایی که قبلا نیز به طور معمول انجام میشود ،همچنان ادامه یافته ولی انتظاربود که اوضاع فرق کند،که نکرده ، ارتقاء مرکز به این بخش به شهر!!!؟؟؟ میدان ورودی که به دروازه طلایی شهرستان جوین مشهورشد ولی پس از سه سال حضور بخشدار وفرماندارمستقل ، هنوز یک فلکه درچهارراه حکم اباد که حادثه خیزهم می باشد ساخته نشد، کاری که باید ظرف یک ماه ویا حداکثر شش ماه به فرجام می رسید.

مضافا اینکه حکم اباد ، مسئولی جسورمی خواهد تا بتواند ، این محل را به مکان استقرارمسافر، واقامت مسافر، گردشگری، زیباسازی خیابانها، وصدها مورد دیگر که خود مردم نیز مشتاق شرکت درانجام انها می باشند تبدیل کند!!!

ولی دریغ که ازاینکه دوبخشدار وفرمانداری که مدعی است ، می تواند وتوانسته است خوش بدرخشد!!؟؟؟ نتوانسته اند حتی یک میدان را درابتدای این شهربسازند تا وضعیت نابسامان وخطرناک بهبودیابد.

سکوت غمبار!!؟ ناچاری مردم از مسئولینی که فقط سکوت می خواهند!!! وناتوانی وعدم جسارت متولیان ، می تواند حکم اباد راهمچنان دروضعیت یک روستا نگه دارد.

دریغا که مردم فقط برای دادن رای به نامزدهایی که میدان را برای خود محیا می بیینند ارزش پیدامی کنند پس از پیروزی اقایان هم فراموش می شوند


نوشته شده در تاریخ جمعه 30 دی 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فرماندارجوین در روزنامه قدس اخرین هفته دی ماه ، مدعی شد که بیکاری به صفر می رسد!!؟؟؟


هرچند که اکاذیب در شهرستان جوین ، از زمان ارتقاء به شهرستان شدت یافته!!! ولی متاسفانه مسئولی نیست که


بررسی کند !!ازاکاذیب فاحش اداری ، اغواء وگمراهی مسئولان بالادستی ، تا تبانی هایی که گاه به تشویش می انجامد


گاه حرمتی را حتک و گاه مشکلی را برای یک مسلمان ایجاد می کند!!جالب اینکه فرماندارهم دراین جمع قرارمی گیرد که


با نگاه مختصر به مصاحبه ها و گفته هایش درمسائل مختلف عمرانی !!!!!!!!!!بیت المال!!!فرهنگی، گردشگری، صنعت


و.......می توان به راحتی صحت وسقم حرفها وگفته هایش را تشخیص داد.سکوت فرماندار در مقابل بیت المال


خواری، خیابان دزدی، تبانی های اشکارو نهان(البته برای ما ومردم که درکنارهستیم نهان است والا برای اقای فرماندار


که نباید نهان باشد!!!؟؟) خود حدیث غم انگیزدیگری است !!!!!نمی دانم این گونه عملکرد  چگونه مورد بازخواست قرارنمی گیرد!!!!!! شانتاژهایی که بعضی ها حتی چند برابرهم


می کنند ،مثل بعضی از خبرنگاران و کسانی که دمشان درتله فرماندارگرفتاراست ویا نان ونوایی را صاحب شده اند و


دراین بی حساب وکتابی به راحتی شغلی پیدا کرده و به ریش دیگران هم می خندند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 30 دی 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات