بزرگترین کاروان تبلیغاتی انتخابات درجوین تاکنون متعلق به ابسالان بود..................
نامریی های انتخابات سبزوار، جوین، جغتای،خوشاب!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بخش داورزن، وششتمد سبزوار، به شهرستان ارتقاء یافت! شانس محسنی برای ورودبه مجلس افزایش یافت1
یك به اضافه یك 0درانتخابات شهرستان جوین ، سبزوار، جغتای، خوشاب
گزارش عملكرد بروغنی درنقاب!؟بلوف یا واقعیت ؟!قابل توجه سبزواری ها،جوین، جغتای، خوشاب
ابراهیمی به حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب می اید.
ظهورلیست های متفاوت در انتخابات،‌سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب
رفتارغیرقانونی وهنجارشكنی اشكار.فرماندارجوین .به نفع انتخابات سبزوار .جوین .جغتای.وخوشاب نیست!؟
گمراه كردن نامزدهای سبزوار ، جوین ، جغتای، خوشاب، باشگردهای جدید!!؟؟؟؟؟
دست رد جوین(نقاب)برسینه محسنی نامزد سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب درمسجد جامع نقاب جوین
حضورنامزدها درجوین، نمازجمعه شهرنقاب .سبحانی وابوالفضل نصرابادی جلسه هم داشتند.....
سبحانی" اولین نامزد منتخب شهرستان سبزوار ، جوین، جغتای، خوشاب..دومین نفر ......؟؟!؟!؟!؟!؟!؟
نگرانی های پیدا وپنهان در انتخابا، سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب. چه كسی شایسته تراست؟؟؟
لیست ها !!؟درسبزوار جوین ، جغتای و خوشاب.ایا مردم اقبالی به لیست ها خواهندداشت
اخرین خبردرخصوص تاییدشده های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب
توقع جوین (شهرنقاب) از نامزدهای ورود به مجلس در سبزوار وخوشاب وجغتای وجوین!!!!!!
رای مردم حكم اباد ، مركز بخش عطاملك شهرستان جوین با شما ست اقا!!!چرخبرنداری....
رای شهرستان جوین ونقاب درقبال چندعملكردمنطقی هركاندیدا!!؟؟؟ اهالی سبزوار،جغتای، خوشاب بخوانند
سودجویی ها با شگردجدید دراموزش وپرورش شهرستان جوین(كاردانش امام رضای نقاب) اززبان یك معلم مطلع!!!!!
مانورتبلیغاتی شبانه درجوین، سبزوار، جغتای، خوشاب توسط ردصلاحیت شده ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اگر مردم سبزوار، جوین ، جغتای، خوشاب نخواهند به محسنی وبروغنی رای بدهند باید چه كاركنند!!؟؟!؟!؟!!!؟
تشییع پیکر شهید شمس ابادی(شمس نیا) درنقاب مرکزشهرستان جوین.محل شهادت کرمانشاه ، غرب
جلوگیری ازاحداث مجتمع ورزشی بزرگ شهرستان جوین درنقاب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فرماندارجوین هرروز، بیش ازدیروز مردم را دچارزحمت می کند!!سکوت او دربرابر تبانی ها، پارتی بازها، وبیت المالخواری ها!!؟؟؟
چک های اهدایی وپول های بسته بندی شده درحوزه، انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب!!!؟؟؟
درقسمت جستجو سایت علی بروغنی""عبارت سبزوار"جوین، یا جغتای، یا خوشاب رابزنید...!!!!نیتجه باشماست!!!
ردصلاحیت های هیئت نظارت استان خراسان (سبزوار، جوین، خوشاب، جغتای )
انواع عکس اقای محسنی نماینده ""سبزوار""جوین، جغتای، خوشاب،بجای کاروتلاش...............!!!!!!!!
سیدابادی،صنعت سازجوین بود وجغتای !!!محسنی وبروغنی هم برای سبزوار، داورزن،ششتمد کاری می کردند!!؟؟
زندگی این رو ان رو داره، چرخ فلک گرودون گردون داره!!!!؟ زن بی دست وپا..............
حکم اباد:شهری که شهرنشد!!؟؟نمایندگان پرمدعا ومسئولین محلی ناتوان !!؟؟؟؟
عملکرد محسنی ، وبروغنی، درشهرستانهای،سبزوار،جوین، جغتای، خوشاب، شما قضاوت کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرماندارجوین در روزنامه قدس اخرین هفته دی ماه ، مدعی شد که بیکاری به صفر می رسد!!؟؟؟
نمدچیان فرمانده سپاه سبزوار، اتمام حجت کرد، ازهیچ کاندیدایی حمایت نمی کنیم!!!!
شخصیت نامزدهای، شهرستان سبزوار، شهرستان جوین، شهرستان جغتای، شهرستان خوشاب
سیدابادی با اتكا به تجربیات قبلی وشناخت افراد این دوره به عنوان نماینده شهرستان جوین، شهرستان سبزوار، شهرستان جغتای، شهرستان خوشاب باقدرت ظاهرخواهدشد
سیدابادی، نماینده قبلی شهرستان سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، نگرانی رای ندارم
نمایندگان شهرستان جوین، شهرستان سبزوار، شهرستان جغتای، شهرستان خوشاب ، ازنظر دانشجویان سبزوار
سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، ششتمد، داورزن، اخبار، خبر، گالری عکس ، اخبارسیاسی، اجتماعی، هنر، کشاورزی، صنعت، اینترنت، درامد، نرم افزار، دانلود موسیقی و فیلم وسریال، عاشقانه، اس ام اس، مشاهیرو جنگ، فیش حقوقی، فرهنگیان، دانشگاه، دانشجویان، دانش اموزان، مدارس، خبرگزاریها، رسانه ها، روزنامه ها، نقد وتحلیل، سیاست بین المل، روابط بین المل، غرب، همسایه، اسلام، ادیان، مسحیت،
ساطورپای جوانی را قطع كرد(نزاع) دهدشت كهگلویه وبویراحمد
نزاع دسته جمعی در نقاب مركز شهرستان جوین ختم به خیرشد!؟؟
حلق اویزشده درروستای عباس اباد عرب شهرستان جوین جانی دوباره یافت
برخورد دو جوان موتورسوار در روستای عباس اباد شهرستان جوین
تصادف شدید در شهرنقاب مركز شهرستان جوین در روز21 ماه مبارك رمضان رقیه ملایجردی مصدوم شدید
خبری از روستای چرواز سلام سبزوار!؟درگیری اهالی با پلیس ، استفاده از گازفلفل ، باتوم واشك اوروبازداشت!؟
كمسیون صد شهرداری ها
هفته جاری یعنی دومین هفته مرداد ماه منطقه جوین (شهرستان جوین و شهرستان جغتای ) زلزله امد.
درشهرنقاب مركز شهرستان جوین به گفته اهالی تعدادی نقابدار ، به خانه ای یورش و زن خانه را مضروب كردند!!؟؟
درشهرستان جوین (شهرنقاب)، مرده غرق شده ای كه زنده شد!!!؟؟؟
بی احتیاطی جوانی از شهرستان جوین (شهرنقاب ) اورا درزیر دست گاه موزاییك سازی پرس كرد!!؟؟