خردادماه 90 شهرستان جوین سیلابی شد

درپی بارندگی شدید همراه با تگرگ ، جویبارها به هم پیوسته و سیل به راه افتاد و از كوهستان جنوبی به سمت شمال كه در نشیب جوین قرارگرفته سرازیرگردید ولی ، مسطح بودن شهرستان جوین از تندی جریان اب كاسته و خسارت سنگین بارنیاورد.

درعین حال چندین راس گوسفند تلف شده و بعضی از دیوارها فروریخته و خسارت فراورانی به مزارع و مراتع و محصولات كشاورزی خصوصا چغندر و گندم وارد شد .

این بارندگی در شرق جوین شدت بیشتری داشته است

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 خرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

زنان خیابانی شهرنقاب بیش از صد نفراست اقای رییس پلیس ؟!(نقاب مركزشهرستان جوین كمتراز بیست هزارنفر جمعیت دارد)

رقم اشاره شد به زنان خیابانی بسیارسطحی است !!؟؟ اول باید تعریفی از زنان خیابانی دردست باشد كه به چه گروهی اطلاق می شود.

زنانی كه درخیابان می خوابند!؟ زنانی كه درخیابان كسب وكارمی كنند!!؟؟ زنانی كه از راه فساد زندگی می كنند!!؟/ زنانی كه بدون نیاز به اقتصاد وداشتن بنیه مالی اقدام به فساد می كنند!؟ زنانی كه به علت نیازمالی فساد می كنند!!؟ زنانی كه  چند ساعتی را با یك مردم غریبه همشنین می شوند و................

اگر دربتن جامعه باشیم و اطلاع درستی از حقیقت جامعه را ارائه كنیم یقینا، اگر صادقانه بگوییم باید اقراركنیم كه شهرنقاب با داشتن نزدیك به بیست هزارنفر بیش ازیك صد نفر زن خیابانی به تمام معنا مفسد دارد واگر انهایی كه درخفا وبدون رد پا دراین وادی هستند به این جمع اضافه كنیم بازهم رقم انها بیشتر وبیشتر می شود.

این وضعیت امار بردارنیست !!؟ چون انقدر پیچیده و مبهم و گاه الوده به تظاهراست كه كمترمی توان به كسی كه معمولا با حجاب كامل  وظاهری بسیارفریبنده عنوان زن خیابانی نهاد.

شرایط اكنون بغرنجتراز این حرفهاست و نمی توان گفت كه با پرورشگاه می توان از این پدیده زشت جلوگیری كرد. بعضا دارای زندگی خوب و فرزند و همسرخوب هستند ولی دراین وادی زندگی می كنند.

شاید صادقانه گفتن دراین وادی خود یك عیب برای گویند ونویسنده باشد و تظاهربازی دراین مسیر انقدر سهم گین شده است كه نقد وبررسی این موضوع را با مشكل مواجه كرده است .

زنان خیابانی اگر به زنانی هم كه درشركت های خصوصی و یا عمومی گاه دولتی ودرفضای بی خطر كاری به مفسده گرفتارشده اند نیز اطلاق شود انگاه غم انگیز ترخواهدشد .

شاید علت این موضوع ازنگاه خیلی ها فقر باشد . شاید علت قاطع را این موضوع دانست ولی گاه زیر شلاق دادسرا كسانی حاضر می شوند كه نه فقیرند ونه به علت فقر به این مسیرافتاده اند .

درعین حال ،نگاه نادرست و غلط وعدم اطلاع درست می تواند به امار واقامی منجرشود كه هیچ سنخیتی با واقعیت نداردوهمین ارقام اشتباه منجر به تصمیمات اشتباه می شود و گاه به انكار این حقیقت ها می انجامد.

كتمان حقیقت و یا انكاران ، بزرگترین مشكل فعلی كشوردرمشكلات متفاوت است . بعضا مسئولین اصلا درجریان یك موضوع نیستند ویا دراین مسیر اطلاعات كمی دارند ویا اصلا اطلاعی به انهانمی رسد وبه همین خاطرنیز اقدام به اماری می كنند كه درجامعه مورد تمسخر واقع می شود.

گفته رییس پلیس تهران شاید خنده دار ترین امارتهران دراین قصه تلخ باشد . اماری كه اگر در صد نیز ضرب شود بازهم گویای حقیقت نخواهد بود. یعنی یك اشتباه صددرصدی درامار؟؟؟!؟!؟!؟؟!؟!

شناسایی و جمع اوری ونگهداری این طیف عملا به این صورت كه گفته می شودامكان پذیرنمی باشد و هرگونه برخوردنسنجیده به شكستن قبح این موضوع می انجامد. راه درمان غریزه جنسی در انبوهی از جوانان كشور وزنانی كه نیاز به جنس مخالف دارند حصرو بند و زندان نیست بلكه درمان ان باید از طریق مرامش انجام گیرد وبسیاراگاهانه باشد . این گونه اظهارنظرها درخصوص برخورد محله ای كارشناسانه نیست .

رقم اشاره شده از نظر هرشهروندی درهرشهری درهرسطحی قابل قبول نیست !؟ واقعیت غم انگیزتر واستخوان سوزتر ودردناك تراست !!؟ اانقدر خزنده پیش روی كرده است كه حتی به خانواده تعدادی از نقادان اجتماعی و ادمهای درست حسابی وگاه مذهبی وسیاسی نفوذ كرده است . ترس مسئولین از وارد شدن به كسب اطلاعات بیشتراز ناحیه خود این طیف (زنان خیابانی وو...)، جوانان و .....وعدم بحث روی این قضیه درسالهای گذشته موضوع را بحث انگیزتر كرده است . چاره درمان از اول انقلاب باید شروع می شد.

درپایان اینكه ، نباید این موضوع را مثل ماهواره و اینترنت و ویدوئو.....دید. چون ذات ان فرق دارد وبا برخوردهای پلیسی هم امكان كنترل ندارد.

 

 

فرمانده پلیس پایتخت به تازگی تعداد زنان خیابانی را حدود صد نفر اعلام کرده است اما در واکنش به این آمار گروهی تعداد آنها را بیش از این می دانند و برخی دیگر نیر معتقدند برخورد و بازپروی صد زن خیابانی کار چندان دشواری نیست و می توان به راحتی فضای جامعه را از چنین معضلی پاک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار سردار حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس پایتخت آمار زنان خیابانی در تهران را اعلام کرد. به گفته او در تهران کمتر از صد زن خیابانی وجود دارد که قرار است پلیس در طرح امنیت محله محور با این زنان برخورد و آنها را از سطح شهر جمع آوری کند.

تا کنون هیچ آمار رسمی از این زنان اعلام نشده و بیشتر آمارها در این رابطه بر اساس حدس و گمان بود. اما چقدر می توان به این آمار رسمی اعتماد کرد.

داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این آمارها را چندان با اهمیت نمی داند و می گوید: تهیه آمار برای زنان خیابانی دشوار است و نمی توان با قاطعیت گفت چه تعداد زنان خیابانی وجود دارد. اگرچه تعداد این زنان بر اساس آمار ارائه شده کم است اما نمود زیادی دارند و باید بپذیریم این افراد چهره شهر را زشت کرده و قبح بسیاری از مسائل را ریخته اند.

قنبری برتاثیری که این زنان بر ظاهر شهر گذاشته اند تاکید می کند و می گوید: جمع آوری این زنان کار مشکلی نیست،آنچه اهمیت دارد نگهداری و بازپروری این زنان از لحاظ روحی و اخلاقی است.

این عضو کمیسون اجتماعی مجلس می گوید: در مسائلی چون آمار معتادان یا زنان خیابانی و... می توان بر اساس تحلیلها تخمین زد و این آمار نیز بر اساس تحلیل ها به نظر واقعی نمی‌آید.

کنترل این پدیده توسط نیروی انتظامی را قنبری انتظاری نا به‌جا می داند و می گوید: نیروی انتظامی نمی تواند در این زمینه معجزه کند، این پدیده ریشه پیچیده ای دارد که مسائل اقتصادی و فقر یکی از عوامل اصلی آن است.

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران وجود صد زن خیابانی را بعید نمی داند و به مهر می گوید: شاید این تعداد در خیابانهای شهر تهران باشند و توسط نیروی انتظامی دستگیر و در کلانتری ها پرونده داشته باشند اما با توجه به رشد دختران مجرد و مردانی که امکان ازدواج ندارند این رقم بسیار بالاتر است. دخترانی که از طریق فضای مجازی و یا تلفن صیغه می کنند و برای رابطه ای که دارند پول ماهیانه دریافت می کنند در این آمارها نمی آیند.

اقلیما ادامه می دهد: تعداد محدودی از این زنان در خیابانها هستند و برخی تلفنی به مکانهای گوناگون فرستاده می شوند اما در شرایطی که که سالیانه 60 هزار نفر به زنان سرپرست خانواده اضافه می شود و بسیاری از آنها گرفتار فقرهستند نمی توان گفت تنها 100 زن خیابانی وجود دارد.

فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد این آمار می گوید: وقتی این آمار توسط سردار ساجدی نیا اعلام می شود که حوزه مسئولیتش است باید درست باشد.

او ادامه می دهد: اگر زنان خیابانی در تهران صد نفر باشند نباید ساماندهی و بازپروری آنها مشکل باشد. از ابتدای مطرح شدن بحث امنیت اخلاقی و اجتماعی هدف این بود که نیروی انتظامی با کسانی که دست به ناهنجاریهای اجتماعی می زنند و حرکات خلاف شئونات انجام می دهد در چارچوب قوانین موجود به شدت برخورد کند.

آلیا با بیان اینکه این تعداد در مراکز بازپروری ساماندهی شوند می گوید: گروه های روانشناسی باید با این تعداد که در حدود سه کلاس هستند مشاوره و از لحاظ روحی به مشکلات آنان رسیدگی کنند. همچنین دستگاههای ذی ربط مانند بهزیستی، کمیته امداد و... باید در این موضوع ورود پیدا کرده و ظاهر پایتخت را در شان کشوری اسلامی کنند.

این عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه می توان این برداشت را هم داشت که این صد نفر سرگروه جریانهایی هستند که سبب فریب دختران می شوند گفت: اصل را بر اعتماد می گذاریم و آمارصد نفر را می پذیریم بنابراین شناسایی و جمع آوری این افراد کار سختی نیست و مجلس نیز می تواند در این زمینه کمک کند و اگر آنها شناسایی شده اند در برخورد با آنها تعلل نشود.

امان الله قرایی، استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی نیز معتقد است: تا زمانی که فقر، طلاق، نداری و ناچاری در جهان و جامعه وجود دارد به دنبال آن، فحشا هم خودی نشان می‌دهد. این درحالی است که هیچ زنی تمایل به این کار ندارد.

وی تصریح می کند: هیچ‌ زنی تمایل به فحشا ندارد بلکه به دلیل فشارهای اقتصادی و برای کسب درآمد و تامین مایحتاج زندگی به این خفت تن می‌دهند و برخورد قهرآمیز با زنان خیابانی بی‌فایده است و سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، ریاست جمهوری و همه مسئولین، در برابر این معضل مسئول هستند.

قرایی کاهش میزان طلاق، ترغیب جوانان به ازدواج و حل مشکلات بر سر راه ازدواج آنان در کنار پررنگ کردن رگ و ریشه‌های معنویت و اعتقادات را از جمله راهکارهای حل این آسیب اجتماعی عنوان کرد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 خرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

شهدای مظلوم برخزید وببنید كه افرادی چون عید محمد نقابی حامی خون شما شده اند. خانواده شهداء شهرستان جوین !؟!

زمان انقلاب: دراین زمان برادرعید محمد نقابی متواری شد وبه غرب گریخت خود نیز موفق نشد.جنگ پیش امد وهمه سینه سپركردند وبه جبهه رفتند ولی این فرد در لانه خزید وبه رزمندگان ریش خند زد ، به یمن فامیلی با امام جمعه عضو شورای حل اختلاف شد(والا به كدامین ووجاهت ومنزلت اجتماعی ) . دومین بار مردم فهیم شهرنقاب دست رد بر سینه چركین این فرد زدند واجازه حضور در شورای نقاب را ندادند تا اینكه به خدعه ونیرنگ متوسل شد  مانند نامردان كوفه نامه نوشت و سوگند قران وایه حدیث وروایات ولی به راحتی به سوگند خود پشت كرد چون شهردار به تخلفات این قایان رسیدگی كرد . این تیم منافع خود را درخطردیدند وتنها راه تهمت وافترا درحق كسی كه فقط درپی جمع كردن بساط این گروه بود كه درزمان قبل تا توانسته بودند سودجویی كرده بودند وبه نان ونوایی رسیده اند!!؟؟والا اینها هم مثل خیلی ازكارمندان دولت یك حقوق بگیرساده اند و ملكی هم نفروخته اند و كاروكسبی هم ندارند !!؟؟ پس از كجا اورده اند !!؟؟؟  چرا دیگر كارمندان كه دو موتور اند نمی توانند مثل این اقایان باشند

چرا كسی نیست تا بررسی كند كه عید محمد نقابی و كریم و محمدعلی شمس ابادی چرا درزمان شهردار سابق میلیاردها تومان بدهكارشهردارشدند وحتی این بدهكاری به امضاء قاضی  رسید ولی برای اخذ این تخلفات عمده اقدامی نشده است !!؟

چرا كسی نیست كه....... !!!!!!!؟؟؟؟؟؟همه كسانی كه درحضور این فرد منفعتی می دیدند سعی كردند تا راه این فرد به شورا بازشود وبرای این كار به هرخیانت وخباثتی دست زدند!؟ تا اینكه با فوت یك شورا و استعفای دونفردیگر این فرد وارد شورا شد. بیعت كرد وسوگند یا دكردتا به عهد خود با شوایی كه به او اعتماد كرده بود وفا دار بماند . هاشم ملایجردی شهردارشد ولی متوجه شد كه عید محمد نقابی و كریم و ....به همت چند نفر دیگر برای خود شان سود جویی ها كرده اند !!!!!!!
هاشم ملایجردی تخلفات این اینها  را جمع كرد و به قاضی تحویل و قاضی محترم هم به همراه بخشدار وقت جناب اقای ارغیانی  انرا امضاء كردند ولی اعضاء شورا از جمله كریم نقابی و محمد علی شمس ابادی و ...كه خود از بدهكاران و متخلفان اصلی بودند با عیدمحمد همكاری كردند تا اینكه تنها خطر كه شهرداروقت بود از بیخ گوش انها عبوركند ودیگر كسی نباشد تا پرونده انها را بررسی كند . این اقایان یك كارمند ساده اند برخلاف كسانی كه دو كارمندند ودو موتوره اند دارای مال ومنال بسیاری شده اند !!؟؟ واقعا از كجا اورنده اند!!؟؟ ملكی از پدر كه نفروخته اند !!؟ كسب وكاردیگری هم كه ندارند !!؟؟ قدرت ریسك اقتصادی  هم كه ندارند !!؟؟ از اسمان كه نیامده است !!؟؟ پس از كجا امده است . چرا بقیه كارمندان مانند این اقایان نیستند!!؟؟

بهرحال عیدمحمد با خدعه ونیرنگ و .......حال دم از خانواده شهدا می زند از طرفی به خانواده انها بی احترامی و حتك حرمت می كند !!؟؟ تخریب و فحاشی و نامردی و اخاذی می كند !!؟؟ خانواده انهارا متلاشی می كند اختلاف افكنی می كند وجالب اینكه چنین فردی درروزنامه 17/3/90 از یاد واره شهدامی گوید به امید اینكه بتواند از این مسیر هم سودجویی كند.

خلاف این اقا تا جایی پیش می رود كه دادگاه وقاضی محترم اورا مجرم و رای محكومیت علیه ایشان صادرمی شود و حبس كه با ماده22 اجرای می شود.

واقعا شهدا چقدر مظلوم مانده اند كه چنین افرادی یاد واره انها را درخواست می كند !!؟؟ مكاری كه سوگند به خدا وپیغمبر ورد زبان اوست !!!!؟؟ شهدا كجایید !!؟؟ كه ببیند چه كسانی حامی شما وخون مطهرشما شده اند!!؟؟

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 خرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

عشق منجر به ادم ربایی نافرجام درشهرستان جوین

فردی که فرزند یکی از نزدیکان خانم مورد علاقه خود را از شهرستان جوین ربوده بود، از ترس پلیس، گروگان خود را در مشهد رها کرد و متواری شد.

فردی در مراجعه به پلیس آگاهی شهرستان جوین اعلام کرد که پسربچه ۵ ساله اش مفقود شده است و احتمال آدم ربایی وجود دارد و فردی که پیش از این خواستگار یکی از نزدیکان آن ها می باشد، با خانواده اش عداوت و کینه ورزی دارد.

در پی اعلام این گزارش، ماموران دایره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی جوین تحقیقات وسیعی را آغاز کردند و یک نفر مرتبط با این پرونده دستگیر و با بررسی های به عمل آمده از او سرنخ هایی که حاکی از انتقال کودک توسط فرد آدم ربا از شهرستان جوین به مشهد بود، به دست آمد.

ماموران انتظامی با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع بلافاصله هماهنگی های لازم را با مراجع قضایی به عمل آوردند و برای رهایی گروگان عازم مشهد شدند. رباینده کودک ۵ ساله که متوجه حضور پلیس در یک قدمی خود شده بود، گروگان خود را در خیابان شهیدشیرودی مشهد رها کرد و متواری شد.

ماموران انتظامی این پسربچه ۵ ساله را تحویل خانواده اش دادند و جست و جوهای پلیسی برای دستگیری متهم فراری همچنان ادامه دارد.

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 خرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

درشهرستان جوین ، یك جانباز با اسحله به مردم حاشیه امام حسین حمله كرد!!؟؟؟؟


علی محمد كلاته ای ، با یك دستگاه سمند سفید به همرا ه سرنشینان خود كه برادرو داماد وفرزندان دخترش بود ه در حوالی ساعت ده ونیم شب با سرعتی عجیب درحركتی بوده كه به سمت حاضرین میدان امام حسین حمله ولی تعدد راكبین وتوقف اتومبیل ها ومردم و جلوگیری برادرایشان از تیراندازی ، موضوع ختم به خیرمی گردد وانها متواری میشوند.
این سومین باراست كه این جانباز به این شیوه حریم خصوصی اشخاص را نادیده می گیرد.
نامبرده با عناوین مغرورانه خودرا جانباز وبسیجی می دانست ودرحالی كه به كرده خود مباهات می كرد صحنه را ترك كرد.
نیروی انتظامی با تاخیری قابل تامل رسید كه كارازكارگذشته بود . ناگفته نماند كه این جانباز پس از این حادثه وفاصله ایجاد شده تا حضورنیروی انتظامی خود را به منزل پدررسانده واسحله را مخفی ویك اسحله بادی را با خود برمی دارد تا موضوع اسحله واقعی را منكر شود . ایشان در حضور اقای خیرابادی از مامورین به اقدام خود اعتراف كرد .
از نیروی های امنتی انتظارمی رود كه با این پدیده برخورد نمایند تا دیگربارد تكرارنشود

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 خرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

یك صفحه اختصاصی برای بیان نظرات ، ایده ها وهمچنین حمایت از فردی ویا تبلیغات كسب وكارخوددر گفتمان جوین داشته باشید


هموطن عزیز
با سلام
با توجه به نزدیك شدن انتخابات ، می توانید شخصا یك صفحه اینترنتی با یوزوپسور محرمانه داشته وانرا مدیریت كنید.

تالارگفتمان جوین این امكان را فراهم اورده تا همه هموطنان از همه جای كشور بتوانند برای طرح مباحث ، نظرات و حمایت از فردی ویا جریانی ویا حتی معرفی خود به جامعه و یا تبلیغات كاروكسب خودتان مكان شخصی كه دیگران بتوانند براحتی مطالب انهارا رویت كرده و مقصود حاصل شود میسر شده است .
ابتدا یك امیل داشته باشید .برای این كار می توانید به یاهو ویا جمیل كه انگلیسی زبان هستند مراجعه كنید واگر برایتان ممكن نیست می توانیدبه ادرس mailfa.com مراجعه وبه راحتی یك امیل فارسی بسازید . با داشتن امیل به تالارگفتمان جوین به ادرس http://jovein.blogveb.comمراجعه كنید . درقسمت راست واول صفحه به تالارگفتمان مراجعه وتیك ثبت نام را فشاردهید واقدام به ثبت نام نمایید . حتی اگرامیل ندارید می توانید درطرفین @ حروف انگلیسی بگذارید تا ثبت نام امكان پذیرشود.
پس از ثبت نام شما یك صفحه اینترنتی مربوط به خودرا خواهید داشت . می توانید براحتی مطالب ، عكس ، خاطره ، مباحث علمی و یا فرهنگی و .....مباحثه با دوست خود ، ویا به اشتراك گذاری نظرات ومقالات و........حمایت از نماینده ونامزد مجلس ، شركت درمباحث سیاسی و .....دفاع واظهارنظر از یك بحث و هرچیزی كه درفضای مجازی امكان داشته باشید ازطریق این صفحه قادربه انجام انها خواهید بود.
حتی می توانید كاروكسب خود را معرفی ویا شرحی از زندگی خودتان را برای اشنایی دیگران وشهره شدن بگذارید ...
اختیاردست شماست . خودتان مدیریت كنید . برای مراجعه مجدد ابتداباید ادرس http://jovein.blogveb.comرا درجستجوگر وارد وپس از بازشدن ، به مطالعه روزنامه و جراید ویا مراجعه به سایت های مورد نیاز كه تمام نیازمندیهای تمام اقشاررا داراست پرداخته ویادرقسمت تالارازنظر دیگران ومباحث دیگران استفاده كرده ویا خود با وارد كردن یوزر وپسورد به اكانت شخصی وارد شده واقدام لازم راانجام دهید ......

منتظر شما در تالارگفتمان جوین هستم . باهم می توانیم .......
http://jovein.blogveb.com

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 خرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

بابایی كه خواهرم را كشت!!؟ سرنوشت قاتلی كه زن وبچه خردسالش را از قزلقارشی جوین كشت!!؟؟؟؟


قاتل ، از شهرنقاب بوده و زن بیچاره از روستای قزلقارشی شهرستان جوین، زن به امید زندگی بارها وبارها ، درد و رنج كتك كاری را به جان خرید و به زندگی بازگشت ولی اخرین بار گویا به او الهام شده بود كه این باراخرین باری است كه به خانه بابا امده واگر برگردد ، توسط شوهر كشته خواهدشد . زن بیچاره پیش بینی مرگ خودرا كرده بود ولی چه كسی حامی او در جلوگیری از این فاجعه بود !!؟ قانون !!؟؟ كدام قانون!!؟؟
اری او زن و كودك خرسالش كه چشمان عسلی اش همیشه به دیگران رغبت می داد تا اورا نازش كنند را شبی خفه كرده و درزیر همان خانه ای كه كه ساكن بوده (مشهد) دفن می كند !! روزها می ایند ومی روند بدون اینكه از دختر ونوه خبری باشد ، صدایی !!؟؟ تلفنی !!!؟
باالخره ماجرای مرگ غم انگیز زن بیچاره به غم جانگذاز خانواده تبدیل می شود ولی انگار برای طرف مرد كه قاتل دو نفر بوده هیچ اتفاقی نیافتاده ....كسی نمرده و جنایتی رخ نداده///
اول برای فرار از قصاص اورا دیوانه معرفی می كنند ولی متاسفانه ویا خوشبختانه ماجرا به همین موضوع ختم میشود یعنی كسی از روی جنون زن ودختر خردسالش را كشته ...
خیلی ها باوركردند ولی من كه ازنزدیك ماجرا را پیگیری می كنم نه باورداشتم ونه دارم !!؟
اری این قاتل پس از رهایی ازقصاص مدتی درزندان ماند وبالاخره ، تبصره وماده ای تراشیده شد و بیرون جهید!!؟؟ پدر ومادر قربانی كردند وبه خواستگاری رفتند !!؟ روز از نو وروزی از نو!؟؟ زن جوان !!؟!!؟؟!؟
دیگر قاتل دیوانه نیست !!؟ او كار می كند و خانه می سازد ، بازنش همدم است وزندگی خوبی هم دارد !! ولی سنگینی غم ان دو نفر به كجام می نشیند!!!!؟؟؟ راستی مرگ یعنی تمام !!!
حال چگونه باید باوركرد كه قانون پیشگیری از جرم به داد زنانی می رسد كه هرروز با تهدید به مرگ مواجهند!!؟
امروز نیز یكی مانند این قربانی را در محله شمس اباد دفن كردند !!! شاید قانون اورا هم دیوانه بداند وبه فریادش برسد ولی چه كسی به فریاد دل زخم دیده پدر ومادر این عزیزخواهدرسید !!! مستمندانی كه حتی برای نان شب محتاج به كارروزند تا چه رسد به اینكه در پس وپیش دادگاه وپاسگاه روزگار سپری كنند!!!؟
امروز شاید قربانی فردا به دادگاه رفت ولی با تشر قاضی پیشیمان شد وبا اشك فراوان به نزدمن امد !؟با ید چه می گفتم !!!؟؟؟/
جز اینكه خدایا فریاد رس باش.................................................

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 خرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic