البته هنوز زود است كه بخواهیم در مورد افراد بانفوذ ورای اور، انتخابات اینده در شهرستان سبزواروجوین وجغتای وخوشاب حرف بزنیم ولی ، به نظر شما اگر مردم این دیار بخواهند به بروغنی ومحسنی را ی ندهند ،باید به چه كسی رای دهند!!؟؟
رای صلاحیت ها اگر ترمیم نشود ، این مفهوم را به ذهن تقریب می كند كه بازهمان محسنی و بروغنی رای می اورند!!!ولی مردم نگران همین موضوعند كه ناچارباشند تا درپای صندوقهای رای به كسانی رای دهند كه اصلا از عملكرد انها راضی نیستند.....مردم باید به كدام عملكرد این دوستان شیفته شده باشند تا باری دیگر انها را به مجلس بفرستند!!؟

به نظرشما اگر دوگزینه مطرح دیگر، تایید شوند ایا بازهم این دونماینده سابق می توانند روی نظرمثبت مردم حساب بازكنندوخوش باشند كه باری دیگر دركرسی اقتدارخود سوارخواهند شد


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()