فرماندارجوین ، که یک کارمند ساده ثبت احوال بوده وموت نویسی می کرده، تعدادی مانند محمدعلی شمس ابادی که خوشبخانه فرمانداراورا خبرچین وفضول خطاب می کند(درجلسه معارفه فرماندهی نیروی انتظامی ) بخاطر ضعف هایی که خودشان دارندو دوست ندارند که فرماندارمثلا بدهکاریش را به شهرداری ، روی میز بکشاند ، اقدام به چاپلوسی درنزد فرماندارمی کنند !!!!!
فرمانداری که علنا ظلم ، تبانی، سرقت از بیت المال، سوء استفاده، وبربادرفتن حق بیت المال را میبیندولی یاسکوت که مفهوم همکاری را به ذهن تقریب می کند!!! فرمانداری که می داند مردم بیچاره حتی راهشان گرفته می شود، مردم بیجاره که می دانند فرماندار چه ها که نمی کند!!ولی چه کنند!!؟؟؟ حال ایشان قدرت دارد وقدرتشان هم ناشی از همه این چاپلوسی هاست ، او درک کرد ه که همه راخفه کرده، وبرای این کارازهمه ابزارهای امنیتی وسیاسی واجتماعی بهره برده، وحتی شریک نشراکاذیب هم شده !!!! اره این گونه خبرنگاران چاپلوس سعی دارند که فروزان را قدیس کنند، مگر قراراست که زن وبچه او با یک هواپیمای شخصی داشته باشند!!؟؟ همگان هم اذعان دارند که هرروز حضورایشان سمی است برای شهر،تمام وقتش را صرف کارهای دیگرمی کند!نگارنده هم ازنوشتنش مشخص هست که ماسمالی می کند

قسمتی از چاپلوسی این خبرنگار را درذیل بخوانید
فرمانداری که همگان اذعان دارند تمام وقت وزندگی خود را حتی تعطیلات خود را وقف منطقه نموده است.بطوری که نگارنده همین هفته شاهد بودم که خانواده ایشان با قطار عازم مشهد بودند و خود ایشان در منطقه هستند تا یک جمعه را نیز در خدمت به منطقه غنیمت شمارند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()