میزاخان ملایجردی با برادرانش با علی زورابادی وفرزندانش تنش پیدا كرده ولی یكباره به درگیری می انجامد ، طرفین اقدام به جمع كردن دوستان واشنایان و قصد درگیری می كنند ولی با درایت تعدادی این درگیری ختم به خیرشده و طرفین پراكنده و از یك نزاع خونین جلوگیری میشود ، این موضوع درتاریخ 22ماه رمضان اتفاق افتاده است .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 شهریور 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()