دوجوان كه از اهالی عباس اباد عرب شهرستان جوین می باشند در هفته اول ماه مبارك رمضان با یكدیگر سرشاخ شده و به شدت برخوردمی نمایند .

یكی از انان كه تاج محمدی نام دارد بنا به اظهارات اهالی پس از مدتی جان باخته و به دیارحق می شتابد.

توضیح اقا حامد عباس ابادی

این جوان که نام بردید بایک تراکتور برخورد میکنند که ای تراکتور هیچ چراغی نداشته است وراه خود را میرفته اند که ترکتور جلو انها سبز شده واین دو به زمین خورده اند ومتاسفانه هیچ کس به کمک انها نرفته بودند وکسانی که در انجا حضور داشتند به 115زنگ مزنند ومتاسفانه هیچ نتیجه ای نمی گیرندوبعد از45دقیقه با سواری شخصی انهارا بهع بیمارستان میرسانندکه اقای تاج محمدی که از لحاظ ظاهری هیچ اسیب ندیده بود ولی خون ریزی داخلی داشته است وهیچ یک از پزشکان بیمارستان این رانفهمیده بودند واو را به سبزوار منتقل کردند که متاسفانه به علت خون ریزی شدید به کما رفت وبعد از چند روز مرگ مغزی کرد وبه دیار باقی پیوست برا ی شادی این جوان صلوات

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 شهریور 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()