روز 21 ماه مبارك رمضان ، زمانی دخترخانمی بنام رقیه ملایجردی فرزند ابراهیم قصد عبوراز عرض خیابان را داشت با موتورسیلكتی كه دو سرنشین داشت برخورد كرد !!؟؟

خانم ملایجردی از ناحیه شكم ودنده ها دچارخونریزی داخلی شده و اكنو ن دربیمارستان مشهد بستری است ولی خبرها حاكی از وخیم شدن حال ترك نشین موتور كه از جوانان شمس ابادی می باشد دارد.

ترك نشین درزمان برخورد ازنواحی مختلف وخصوصا سر با جداول حاشیه برخورد كرده و به شدت مجروح می شود ولی حال راكب وراننده اصلی موتور خوب نقل می شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 شهریور 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()