در روستای چرو دارد اتفاقاتی می افتد ولی شما خبر ندارین . حدود چند ماه میشه که مردم روستای چرو به دلیل بی کفایتی مدیران اداره آب روستائی شهرستان با کمبود شدید آب مواجه میباشند .در تاریخ 20/05/1390 با وجود تمامی این مشکلات این اداره امتیاز آب شرب را به مرغ داری همجوار روستا(آقای باغجری)واگذار میکند و ایشان برای استفاده از این امتیاز شروع به حفر گودال برای لوله گذاری مینماید که به دلیل مشکلات کم آبی اخیر خانمهای روستا ( غیاب همسران خود که به کار کشاورزی مشغول بودهاند) مانع از این عمل می شوند که این موضوع با دخالت پاسگاه به در گیری ومنجر به استفاده از گاز اشکاور و اسپری فلفلی می شود که در این اتفاق یک نوزاد دچار شک شده و سریعا به سبزوار منتقل می شوند .

در همان شب مامورین پاسگاه به همراه معاون پاسگاه به منزل فردی در روستا هجوم آورده (بدون مجوز مراجع قضائی) و با زور و مورد حمله قرار دادن افراد خانه اقدام به انتقال افراد نمودند که همسایه ها با مشاهده رفتار پلیس با همسر این فرد به مامورین اعتراض کردند که با برخورد شدید مامورین و شلیک تیر هوایی و استفاده از با توم و اسپری فلفلی نمودند .

که با بازگشت مامورین به پاسگاه مردم روستا با دیدن رفتار ناشایست پلیس اقدام به تجمع در مقابل پاسگاه روستا نمودن که با اولین تحریک از طرف پلیس مردم همانند بمبی منفجر و پاسگاه را به سنگ بستن بعداز این اتفاق مردم به خانه های خود برگشتن و پاسگاه با بی سیم اتفاق را به مقامات بالا گذارش دادن که منجر حمله یگان امنیتی به این روستا و ضرب و شتم زنان و مردان و تمامی افراد حاضر در روستا را در ساعتی بعد از نیمه شب انجام دادند و حدود نود نفر را با خود بردند .
 
حالا جالب اینجاست که به هیچ یک از خانومها اجازه استفاده از حق قانونی شکایت را نمیدهند و هرکسی که در خواست شکایت داشته باشند تهدید به بازداشت میشوند و شکایت نامه آنها از طرف رئیس دادگاه پاره و با بی احترامی کامل به سوی آنها پرتاب میکند.

از آن سایت محترم تقا ضا داریم در صورت امکان در این مورد تحقیق و در سایت خوب و محبوبتان قرار دهید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 مرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()