29/4/90 هاشم سردرابادی كه سالهاست در مسیر تولید سازه های بتونی فعالیت می كند از برادر كوچكترخود درخواست كمك برای جابجایی واستقرار دستگاه پرس موزاییك در كارگاهی در محله شمس اباد شهرنقاب می نماید

بی احتیاطی متاسفانه مشكل سازمی شود ، زمانی كه دستگاه روی میله های اهنی و اجرها جابجا می شد از تعادل خارج وبه سمتی كه جوان ناكام بوده متمایل شده وهمراهان نمی توانند سقوط دستگاه به یك سمت را كنترل كنند تا اینكه دستگاه پرس دقیقا بر سینه جوان افتاده و اطرافیان هراقدامی كه می كنند تا شاید بتوانند جان بیچاره را نجات بخشند نمی شود و دزیر چند تن سنگینی جان خود را ازدست می دهد

روحش شاد باد وخدا همراهش باد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()