مدتی پیش بود که جوان رعنایی بنام محسن نقابی جهت ارتزاق به یکی از روستاهای جوین رفته ودرمسیربرگشت با بنده خدایی که اوهم ازطریق مرغ زنده فروشی امرارمعاش می کرد به شدت تصادف نموده و محسن مدتهاست که به کما رفته و مشخص نیست که چه خواهد شد .
یک معجزه بود!   یک پراید به چندین تکه تبدیل شده بود و انگار ماشین نبود بلکه چندین ورق تو در تو مشکی به چشم می امد .
اقای حسین اباد از زحمت کشان کارخانه قند با تعجب می گفت که یعنی سرنشینان از این محل جان بدربرده اند و چند نفر دیگر نیز هم موضوع را تکرارمی کردند .
اری هر روز محسن ها .....دراین عرض کم جاده که قدیمی ترین به اصطلاح جاده این مسیر پرتردداست جان می بازند ویا برای همیشه فدا می شوند ، ولی ایا در همه تصادف ها رانندگان ، بی احتیاطی و یا سرعت غیرمجازو ......مسبب است یا در اندون این مصیبت ها یک مسئله مهم خود نمایی می کند .
اگر به جاده جغتای سبزوار که از پیرا کوه می کذرد ، گذرتا ن خورده باشد حتما با یک اظهارتاسف خواهید گفت که فرماندار جوین و نمایندگان و.....چه یک صدم هزینه کوه شکافی این مسیرطولانی را در بسترصاف وبدون دردسرو کم هزینه ، درعین حال پرتردد این جاده نمی کنند ویا به فکرشان نمی رسد که مانند فرماندار جغتای بتوانند مسئولان راه وترابری را به این قضیه مجاب کنند یا عرض این جاده هم مثل جاده بالا چند متری اضافه شود تا قدرت مانور رانندگان اضافه شود و این همه تصادف حاصل نشود و

اصلا فرماندار ونمایندگان به این مسئله توجه دارند ویا فقط مهره چنینی انتخابات را درسرلوحه کارخود دارند. تا شاید با به کارکماردن وپست دادن تعدادی که حتی نمی توانند رای خانواده خود را جذب کنند ، دلخوش باشند که ازالان با یار گیری می توانند اینده را از ان خود بسازند.
چرا جاده بالا ازبین این همه کوه وکمر تعریض می شود ولی این جاده نمی شود را باید درعرضه وتوانایی مسئولان محلی جستجو کرد که گوش فلک را کر کرده اند !!!

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 بهمن 1389    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()