شهردارنقاب كتك خورد

شهردارنقاب علی اكبر منطقی در یكی از روزهای كاری ماه جاری توسط یكی از مهندسین در محل دفترش درشهرداری نقاب و درحضور یكی از اعضاء شورا به نام محمدعلی شمس ابادی به باد كتك گرفته شده و مضروب می گردد.

علت این درگیری به نقل از كارمندان شهرداری عدم درایت و تندمزاجی شهرداربوده است.

جالبتر از همه اینكه حاج محمدعلی شمس ابادی هم در موقع كتك خوردن شهردارش حضور داشته و حتی ریشندهایی هم داشته ولی بعدا گفته كه من با كتم ور می رفتم ومتوجه دعوانشدم درصورتی كه شهردار نقش برزمین شده و مشت ها پی درپی بر سر وصورت او فرود می امده ولی ظاهرا شورا هم از كتك خوردن شهردارش لذت می برده و اقدامی نكرده است.


شهردارپس از این موضوع غیبت نموده و تاكنون به شهرداری برنگشته است

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 شهریور 1391    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()