بنا به گفته برخی از مطلعین زون جوانی دراتش سوخته است محل این حادثه یکی از روستاهای بخش عطاملک می باشد ، می گویند که شوهرش دراین ماجرا دست داشته است .
هننوز مباحث تکمیلی به دستمان نرسیده است .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 دی 1389    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()