ابلاغ نحوه تعیین میزان حداقل و حداكثر حقوق فرهنگیان
نحوه تعیین ضریب حقوق کارمندان و نیز میزان حداقل و حداکثر حقوق فرهنگیان در سال 91 به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.
طبق بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ، امسال ضریب حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری ، 805 ریال و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 11 هزار و 460 ریال تعیین شده است.
این بخشنامه حاکیست در تعیین ضریب حقوق امسال ، امتیاز شاخص هایی مانند سنوات خدمت ، تجربه مرتبط ، دوره های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 1390 قابل احتساب است.
براین اساس با توجه به افزایش 15 درصدی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلان ، بازنشستگان و وظیفه بگیران موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری 392 هزار و 150 تومان و حداکثر آن دو میلیون و 745 هزار و 50 تومان خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه ، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان با رعایت بند 14 مصوبه هیأت وزیران تابع دستورالعمل ابلاغی خواهد بود.
مطابق بند 91 قانون بودجه امسال ، میزان کمک هزینه ازدواج و فوت کارکنان مشمول،523 هزار و250 تومان است .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 تیر 1391    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()