روزجمعه ، درحالی که خانواده با نشاط و شوروعشق سواربر مرکب خود شده وبه سدیام جوین می رسند، پدر به همراه پسر11ساله خود وارد اب میشوند ولی پس از مدت کوتاهی بافاصله کمی از پدر ، زیرپای پسرنوجوان خالی شده ودست وپامی زند ولی تارسیدن پدر که اوهم  اشنا به شنا نبوده ، پسرپس از دست وپازدن های بی فایده غرق میشود وبه زیراب می رود. جسد این نوجوان درشیون خانواده از اب پس از دوساعت از اب خارج میشود .این مصیبت عظمی را به خانواده ایشان تسلیت می گوییم وامید است که این مصیبت هشداری برای سایرخانواده ها باشد که مواظب نامردی اب باشند

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 تیر 1391    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()