عملكرد بروغنی زیر تیغ جراحی نواندیشان
اقای بروغنی در مسجد سردرابادحاضرشدند وگزارشی از عملكرد خودراارائه نمود. اجازه پرسش به كسی داده نشده و طرفداران طوری برنامه ریزی كرده بودند كه پس گزارش مسجد تخلیه شود تا نقدی واردنشود.

بروغنی: من زحمات زیادی كشیده ام، اعتباركارخانه فولاد ، جلوگیری از ورشكستگی جمكو!!! ساختمان ادارات! صندوق مهرامام رضا و........؟!؟!؟ولی ظاهرا اقای بروغنی نمی داند كه مردم می فهمند كه اگر اقای بروغنی توانمندبود!!!؟ برای همان ایستگاه راه اهن كه فقط یك ساختمان نیازدارد كاری می كرد كه اهالی محترم سبزوار از مشكلات رفت وامد نجات پیدامی كردند(ایستگاه راه اهن اسفراین وانتقال ان به كنارمسیر). اگر اقای بروغنی می تواند یك كارخانه را از ورشكستگی نجات دهد ، باید می توانست!!!؟؟برای جاده جوین كه هرروزه قربانی می گیرد وخانواده ای را عزادارمی كند كاری كند!!!!!!!كه اعبتاریك كارخانه را هم نمی خواهد پانصد میلیون كفایت است.(اسفالت این مسیرانهم به عرض 7متر در ده سال پیش ریخته شده وپس از ان رها شده است).اگر اقای بروغنی می تواند كارخانه فولاد كه همه می دانند قبل از زمان حضور ایشان مصوب شده وتامین اعتبارگردیده ودرحال احداث است رونق دهد، لطف می كرد همان شهرك صنعتی جوین كه یك هزینه اضافه به بیت المال وارد می كند رونق مید اد تااینگونه خنده دار ولخت نباشد" یك كارخانه موزاییك سازی هم ویا ......!!!!(اقای بروغنی ازقدرت خود استفاده نمایید و بگویید كه همان لامپهای این شهرك خالی را خاموش كنند).
اقای بروغنی صندوق مهرامام رضا هم كه نوش جانتان!؟!؟!؟؟!؟!؟! هروام برابراست با كل رای خانواده!!؟؟؟به گفته ریاست همین صندوق كه از اهالی ستاد شما بود ویك شبه شد سرور وتاج سر مردم جوین (انگاركه شهرستان جوین قحط الرجال بود كه شما از یك شهرستان دیگر ایشان را منصب دادید تا وام بدهد وقول رای بگیرد) شماباید پانزده هزاررای داشته باشید !!؟؟؟خواهیم ددید!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ضمنا درانتصابات شما خبری ازشعارهای زیبایتان( هزینه شما از خط امام ورهبری وشهداء ورزمندگان) نبود.

حاجی اقا ، به حرمت همان مكه كه رفته اید ،ایا شما اعتبارساختمان نیروی انتظامی را جذب كرده اید(شورای شهرنقاب یك تكه زمین داشت كه حال قیمت میلیاردی دارد ، به نیروی انتظامی داده شد و مبلغ ان به حساب نیروی انتظامی رفت ، درعین حال شما اشاره ای هم به زحمات وتلاش فرماندهی محترم نیروی انتظامی نكرده اید////).
حاجی جان ،هرجا كه ارتقاء پیدا می كند یقینا ادرات هم مستقل می شوند واز محل اعتبارات داخلی خود وبا همت مسئولان همان ادارات ساختمانی هم ساخته میشود، ایا می توان این گونه مباحث را دركارنامه خود گنجاند!!؟؟؟؟ ایا ساختمان هم می تواند كارنامه تلاش یك نماینده مجلس باشد!!؟؟؟(دیگری خبری از كارخانه و پروژ های بزرگ حتی برای شهرخودتان یعنی داورزن وسبزوارهم نیست.....جوین دیگركارخانه نیازندارد)

حاجی جان، باوركنید اخرتی هم هست !؟؟همه می توانیم ازمحل تلاش دیگران برای خود كارنامه بسازیم و بعضا موفق به اغواء وفریب افكارتوده مردم ورعیت بشویم ولی ایا قدرت ارزش این همه رخوت ایمان را دارد!!؟؟؟ایا می توان وامی كه باید پرداخته شود انهم باسودش !!؟؟؟به حساب بدهكاری وام گیرنده به حضرت عالی به سبب توصیه مسئول صندوق !!!!!!!!!فرض كرد وبرایش توجیه ساخت .اخر دلتان به حال همان مردمی  نمی سوزد كه برای وامی باید وام دارتان باشند!!؟؟؟

برابرقانون هیچ نامزدی نباید از محل اعتبارات ویا وجاهت نهادها وسازمانهای دولتی (حتی از محل مقام ومنصب اداری  فردی )برای نامزدی مایه بگذارد وترازوی عدالت را تعمدا كج كندولی متاسفانه خود می دانید كه حال درجوین این قانون رعایت نمی شود!!!!!شما چه توصیه ای دارید!!؟؟؟


این همه تلاش شما كه گزارش كردید!!؟؟؟ ، خود ارزش افرین است ولی چرا اینهمه توفیق را در مناطق محروم ترازجوین نداشته اید """"یعنی برای جوین پارتی بازی كرده اید""""!!؟؟؟یا جوین بوده است كه خود به لحاظ شرایط ازجمله داشتن كارخانه جمكو وفولاد وارتقاء و....وجاهتی برای چهارسالتان ساخته است یا شما بودید كه جوین را وجاهت دادید وبه سبزوار وششتمد وداورزن وخوشاب و...ظلم كردید!!؟؟؟؟.نكند كه می خواهید فقط از جوین رای بگیرید وشاید دوستانتان قول همه رای جوین را داده اند!!؟؟

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()