ایا این لیست های می توانند عملكرد ضعیف گذشته را توجیه كنند؟؟!؟!؟!. ایا مردم به این لیست های اهمیت میدهند؟؟!؟!؟ایاافرادی كه در لیست های نیستند كارمدتراز افرادحاضر در لیست های نیستند؟!؟؟!!؟!؟؟!!؟!؟؟!؟!
هزارگفتارجوین نظرشما را درخصوص لیست ها ومیزان تاثیران بانام ویا بی نام با درخواست خودتان درج خواهد كرد


دربخش نظرات ، عقیده خود را درج فرمایید تا درصفحه اصلی نوشته شود


مطلب ذیل جبهه متحداصولگرایان

فهرست اسامی نامزدهای شهرستانهای جبهه متحد اصولگرایان خراسان رضوی منتشر شد.
بنابر این گزارش لیست جبهه متحد در سبزوار 3 نفره می باشد. در این لیست علی بروغنی به عنوان سرلیست معرفی شده است.

منابع خبری دلیل این اتفاق(سرلیستی بروغنی) را نگاه ویژه جبهه متحد به نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در سبزوار می دانند.

محسنی که پیش از این به عنوان یکی از ساکتین فتنه معرفی شده بود در این لیست گنجانده شده است و باید منتظر واکنش اصولگرایان در این خصوص بود.البته هنوز معلوم نیست چرا نام محسنی به عنوان یکی از موافقان وقف دانشگاه آزاد در لیست جبهه متحد قرار داده شده است.

اما عبدالله داورزنی روزهای خوب خود را می گذراند و با حضور در 2 لیست مطرح اصولگرایان، شانس موفقیتش را بیش از پیش می بیند. منبع:سبزواربدون سانسور

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()