تعدادی از یك خانواده ، با رندی تمام سعی می كنند كه با همه گزینه ها مراده داشته باشند ، قولهایی بگیرند وجلساتی تشكیل دهند. مثلا در شهرنقاب یك خانواده تاكنون برای چندنامزد ، البته با شگردهای نو وجدید ، مثلا جابجایی خانه ها دربین اقوام جلسه گرفته وبه چندین نفر دیگر هم قولها داده وحتی وعده ستادانتخاباتی برادران ویاخواهران را پیشنهاد كرده اند.
درصورتی كه درراس انها یك نفر كه ممكن است از شوراها باشد ویا ....صحنه گردان بوده و پشت پرده رایزنی های متعددی را با نامزدهای مطرح دارند، وحتی بعضی ها هم كه مطرح نیستند بخاطر موقعیت وجایگاه فعلی انها و احتمال اینكه دراینده بتوانند به اهداف خود برسند مورد دعوت این گونه ادمها قرارمی گیرند.
مثلا چگونه باید توجیح كرد: یك برادربه یك كاندیدا، برادردیگر با كاندیدای دیگر، داماد با یك نامزد، خواهربا نامزد دیگرو....ایا نامزدها به این موضوع توجه دارند؟؟؟؟ ایا افرادی را دارند كه به بررسی اینگونه دعوت های ساختگی پرداخته تا اینده خود را مدیون رفتا منافقانه نداند؟؟؟!؟!؟!؟

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()