درجمع دوستان سبزواری بودم، همه انها صاحب نظر وفرهنگی وتحصیلكرده....درنگاهشان اندوهی نهفته بود.دركلامشان اهی عمیق و دلی پردرد پیدا بود.
كمتركسی بود كه بتواند با اطمینان ، كلمات را جاری كند. ازیك طرف دلخوراز عملكرد دونفرحاضردرمجلس !و ازطرفی نگران از اینده و شرایط سخت پیش رو..!!!!

ای كاش این دونفر (بروغنی ومحسنی ) می توانستند عملكربهتری داشته باشند ، بیكاری جوانان شهرستان سبزوار وشهرهای اطراف انقدر گزنده است كه كمتركسی را می توان پیدا كرد كه از بیكاری افراد خانواده اش گلایه نكند، ازطرفی دراین چهارسال پروژه مهمی مانند ، كارخانه سیمان ، فروكروم ، كشت وصنعت ، اسید ستیریك ،فولاد ،جمكو، ......ویا موارد دیگر كه بتواند بارقه ای را ایجاد كند محقق نشد.
همه نگرانند كه اگر به این دوبزرگواررای بدهند ، انها این اقدام را وظیفه مردم تلقی خواهند كرد وخود برغرورشان سوار و دیگر یادی از توده مردم نخواهندكرد(البته كارهای شخصی انجام شده است انهم برای نورچشمی ها!!!).
تعدادی دورنامزدها را حقله می زنند ورای مردم را بنام خودشان مصادره و فردا هم ، پیروزشدگان پهن و صندلی وكرسی ومنصب وپارتی بازی و ......عنایت دوستان خواهند كرد، ولی ترس ونگرانی اهادخلق از اینست كه انها (همه مردم) چه كنند كه از دید كاندیداها پنهان ومستترنمانند.

نمی دانم !!كسی هم نمی داند!!؟ تااعلام نتایج شورای نگهبان!ولی نگرانی همه مردم درهمه نقاط از عملكرد بد پیروزشدگان دوره های قبل است.
مردم جوین هم مانده اند كه چه خاكی برسركنند!!؟به كسانی كه مطرح نیستند ومشخص هست كه رای ندارند ، روی اورده وانها را حمایت كنند هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت. انهایی كه رای اورو مطرح هستند هنوز تایید نشده اند، دوبزرگوارحال هم كه دردور قبلی بیش از سه هزاررای درشهرستان جوین با همه تلاششان نداشتند واین دوره حتی همان رای قبلی را هم ندارند.مانده اند كه چه كنند.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()