رای جوین با كسی است كه مرده شوررا بجای موت نویس عوض كند، وترجیحا فرمانداركند، بجای راننده اژانس معلم (..... ) رییس اژانس (غلامحسین كروژدهی ) را معاون فرمانداری كند!!!با كلاهبربردارووفحاش  مخرب اموال مردم به شهادت شهروندان وهمچنین رای دادگاه  ....(بچه ساواك قدیم و خائن به نظام ومردم... ) گرم بگیردو....
معتادرا مبراببیند ومسئولیت دهد!!!!! از كنار حق بگذرد !!!برای قربانیان جاده جوین اگر خواست !!!!فاتحه بخواند!!با فرماندار همدم شودتا ایشان یا عوامل دیگر!!!مثل  همان كارخانه ساندویچ سازی (از اب هندوانه...) !!!واكاذیب دیگر،خوراك تبلیغاتی ساخته شود وبه خورد مردم بیجاره برسد(امثال این اكاذیب در بازبینی وعده ها وگفته ها ی بعضی از مسئولان شهردرمدت پیش براحتی مشخص می شود) بیشترشود!!!!!!، ومردم بیشترسركارباشند(اسفالت راه ها!!كمربندی نقاب، كارخانه .....سه جایگاه اقامت مسافر!!!ودروغهایی كه با حمایت یا سكوت تعمدی !!!! ایشان زده شد مثل تغییركابری فرهنگیان و ساخت وساز درربروی دادگاه و .....).
هركس نامحرم اقایان شد و همكاری نكرد با بدترین حالت نامردانه اخراج شود تا مبادا اطلاعات محرمانه وسری به بیرون درزكند!!(مثلا تخلفات گسترده موجود كه میلیاردها تومان ارزش دارد!!!ولی متاسفانه نه نمایندگان ونه هیچ كس دیگر تا كنون  یادی از بیت المال نكرده !!!!!
مردم به كسی رای خواهندداد كه بتواند چهارسال دیگر به مردم نیش خند بزند وبجای كاروتلاش انواع عكس تحویل كندومردم این دیاررا ادم حساب نكند!!!مردم جوین به كسی رای خواهند دادكه سفید را سیاه ببیند وسیاه را سفید !!!و اخرش اینكه مردم به كسی رای خواهند داد كه بیاید به خانه فلان كس وفلان كس برود و باورداشته باشد كه همین ها رای سازند!!
واخرقصه اینكه مردم به كسی رای خواهند داد كه همین اقای فروزان را نگه دارد!!!!!! ، تا اینكه در تعیین مدیران مدارس و صلاحیت معلمان برای ورود به كلاس !!!و محتملا موارد مشابه مثل واگذاری  حمامی ها به یك سری ادمهای خاص() ، وحمایت از خارج محدوده(!!!!!!!!) و اراضی اشخاص خاص و نهایتا  پارتی بازی برای دوستان خانوادگی !!!! ودشمنی به تمام معنا با شهردارسابق نقاب كه پشتوانه رای مردم را داشت (اكاذیب واصله به استانداری """كه فرماندار می دانست كذب محض است ولی برای بركناری تنها نامحرم اقایان!!! ..........كافی بود!!!!!""مثل تغیییركاربری فرهنگیان وعدم رعایت مسائل فنی در ساخت وساز روی دادگاه!!!! و ...توسط شهرداروقت وتهمت های دیگر...!!!). وهمچنین سكوت در سودجویی وسرقت پنهان واشكار تعدادی  و مسئولین فراری و پروازی با اموال بیت المال و.....ساخت وساز نورچشمی ها در خیابان مردم و.....

به كسی رای خواهیم داد كه تقدیری از اهالی طبس داشته باشد (چون انها مردان دوهزارچهره شهرمارا كه علیه انقلاب اسلامی شوریده وبرای جاوید شاه گویی به سبزوارمی رفتند با خوبانه به خانه خود فرستادند....ولی چه كنیم كه گاه همین دانه تخلها می توانند از انقلاب سودجویی كنند!!!.)
به كسی رای خواهیم داد كه فقط مرگ و مرگ بگوید .....علكی بگوید كه من درخط ولایت قراردارم ولی عملا با كسانی باشد كه كوچكترین خدمتی به نظام و مملكت و مردم نداشته اند ، خانواده شهداو رزمندگان وایثارگران  وببسیجیان هم برایش مهم نباشد ، تنها ملاك  دستان بالا برای چسباندن عكس !!!یك كت وشلوار وكمی ریش و تسبیح بلند وعوام فریبی  .....را به طرفدارانش گوشزد كند، وبرایش مهم نباشد ...................!!!!
یك جمله دیگرواخرین جمله !!!؟؟به كسی رای خواهیم داد كه به جوین بیاید و سرسفره دوستان بنیشید و خوش وبش كند و شهرستان را عاری از هرگونه مشكل و اجحاف !!!همان چندنفر تبلیغات چی را سرورمردم بداند (علارغم ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ومسئولیت دهد!! ختم كلام به ریش مردم بخنددتا چهارسال دیگر.....................................................................................

نوشته شده در تاریخ شنبه 15 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()